Prøv vår fraværskalkulator

Virksomhetens helseleverandør - inn i fremtiden

Vi skal utgjøre en forskjell slik at virksomhetene som benytter oss, deres medarbeidere, samarbeidspartnere etc. opplever å bli tilført en miljømessig – helsemessig – sosial og økonomisk verdi. Bli med på reisen.

2

Min side

I «Min side» finner dere alle rapporter fra bedriftshelsetjenesten, oversikt over forbruk, planlagte aktiviteter, fagstoff og mye mer. Vi har også utarbeidet ulike e-læringskurs, noen av dem kostnadsfritt for alle våre medlemmer.

minside

VIP24

Vip24 står for verdier, interesser og preferanser i et 24 – timersperspektiv. Det er karriereveiledning i et helsefremmende perspektiv som tar utgangspunkt i å bevisstgjøre den ansatte rundt egne interesser, evner og preferanser for å styrke selvforståelsen. Målet med verktøyet er å styrke den ansattes mulighet til å ta gode og selvstendige karrierevalg på kort og lang sikt i tråd med tanken om å utvikle karrierekompetanse hos den enkelte.

4

Interaktivt HMS system

Vårt interaktive HMS system «digital HMS» er et modulbasert HMS system som passer for mellomstore og store bedrifter. Dette er et dynamisk system der prosedyrene er linket til avvikssystem, risikovurderinger og opplæringsoversikt.

1

Kontakt oss

Kontoradresse:
Sjøgata 2B, 7600 Levanger

Epost: post@ant.no
Telefon: 40 00 90 30

Avdelinger

Levanger: Sjøgata 2B

Steinkjer: Jæktskippergata 8

Namsos: Kirkegata 14

Rørvik: Industriveien 6

Grong: Medjåvegen 32

Brønnøysund: Strandveien 30