Livsstil

I begrepet helsefremmende livsstil brukes tiltak som har som mål å bidra til at den enkelte har levevaner som bygger opp og styrker helse og arbeidsevne. Fysisk aktivitet, sunt kosthold, tilstrekkelig søvn, røykevaner, forebygge rus- og spillavhengighet, sikre tilstrekkelig restitusjon og hvile er områder det kan fokuseres på.

• Lavterskeltrening
• Helseprofiltest
• Personlig trener på nett
• Trenings-app
• Trening for bedrifter
• Livsstilsråd/bevisstgjøring
• Kostholdskurs med evt individuell kostholdsplan. (Skreddersydd etter ønske.)
• Kickstart program med personlig oppfølging av kostholdsplan og trening
• Trening på jobb. Skreddersydd trening for dine ansatte
• Friluftsaktivitet
• Aktivitetspauser i arbeidstiden