Måling / Kartlegging

ANT tilbyr ulike tjenester innen måling og kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer.

 • Digital kartlegging
 • Mentometerkartlegging
 • Arbeidsmiljøundersøkelse
 • HMS-kartlegging
 • Kartlegging psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
 • Kartlegging organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer
 • Kartlegging ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ergonomisk kartlegging
 • Hånd- og vibrasjonskartlegging
 • Måling helkroppsvibrasjon
 • Kartlegging yrkeshygieniske arbeidsmiljøfaktorer
 • Lydmåling
 • Lysmåling
 • Inneklimamålinger
 • Måling av støv og røykgass
 • Måling av trykksatt pusteluft
 • Kartlegging av kjemikalier
 • Måling av soppsporer
 • Måling av radon
 • Deltakelse i, og verktøy for, vernerunder

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester