Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin/arbeidshelse tar for seg årsakssammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og helseeffekter. Arbeid med arbeidsmedisin/arbeidshelse bidrar til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, samt fremme helse i arbeidslivet.

 • Dialogmøte
 • Vaksinering
 • Lovpålagte helsekontroller
 • Audiometri
 • Spirometri
 • Helsegodkjenning røykdykker/feier
 • Helsegodkjenning togpersonell
 • Helsevurdering Nattarbeid
 • Helsekontroll / godkjenning asbestsanering
 • Bistand
 • AKAN utvalg
 • Oppfølging AKAN

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester