Arbeidshelse

Arbeidshelse omhandler alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Hvordan påvirker arbeid vår helse både positivt og negativt. Vi bistår selvfølgelig i «rød sone» eller reparasjonsfasen, men jobber primært helsefremmende og forebyggende. Våre hovedområder er; Arbeidsmedisin, fysisk arbeidsmiljø, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, samt ergonomi.

Arbeidsmedisin

• Dialogmøte
• Vaksinering
• Lovpålagte helsekontroller
• Audiometri
• Spirometri
• Helsevurdering røykdykker/feier
• Helsevurdering Nattarbeid
• Helsekontroll godkjenning asbestsanering
• Bistand
• AKAN utvalg
• Oppfølging AKAN

Psykososialt og organisatorisk

• Endring / omstilling
• Teambygging
• Lederutvikling
• Verdier
• Arbeidsmiljøprosesser
• Rolleavklaring
• Organisasjonsutvikling
• Digital kartlegging
• Mentometerkartlegging
• Arbeidsmiljøundersøkelse
• Klageundersøkelse
• Faktaundersøkelse
• Veiledning / coaching
• VIP 24 Kartlegging
• Frustrasjonssamtale
• Kollegastøtte
• Teamstyrking
• Konflikthåndtering
• Gruppecoaching / veiledning
• Kurs Rammeverk vold og trusler
• Risikostyring vold og trusler
• Kurs Risikohåndtering vold og trusler
• Trinnvis øving
• Scenarioøvelse
• Beredskapsøvelse
• Kollegastøttegruppe
• Kriseberedskap
• Samtalepartner

Ergonomi

• Ergonomisk kartlegging og risikovurdering
• Ergonomisk veiledning
• Arbeidsplassvurdering
• Hand og armvibrasjonskartlegging
• Måling helkroppsvibrasjon
• Bistand byggeprosess

Fysisk arbeidsmiljø

• Lydmåling
• Lysmåling
• Inneklimamålinger
• Måling av støv og røykgass
• Måling av trykksatt pusteluft
• Måling av soppsporer
• Måling av radon
• Kartlegging av kjemikalier
• Risikoanalyse kjemikalier
• Stoffkartotek