Kompetanseforum

Vårt kompetanseforum gjennomføres på forespørsler. Har du en HMS faglig problemstilling du ønsker å diskutere, sender vi ut denne til våre medlemsbedrifter i samme bransje. Her kan man i et lukket chatteforum komme med sine erfaringer og opplevelser. Senior HMS rådgivere med spisskompetanse på aktuelle fagområder er med i forumet. Her er målet maksimal utnyttelse av «beste praksis». Vi deler suksessene og skaper en bedre arbeidsplass.

Vi har følgende hovedkategorier i forumet:

• Sikkerhet
• Muskel- og skjelett
• Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• HMS systemarbeid og risikoledelse
• Fraværsreduksjon og friskfaktorer

BHT tjenester

Andre tjenester