Datatekniske løsninger

Med våre innovative tjenester, kan man kostnadseffektivisere HMS arbeidet og tjenesteleveransen.

 • Interaktiv digitalt HMS system
 • Digitale arbeidsmiljøkartlegginger
 • E-læringskurs
 • Skreddersydde e-læringskurs / mikrokurs
 • Mentometerkartlegging
 • Selvrapprotering / Follow Up
 • Fraværsoppfølging
 • Dialogverktøy
 • Spørreskjema
 • Handlingsplan
 • Digital HMS

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester