HMS kurs for ledere

Dette kurset er digitalt og går over 1,5 dag. Hovedtema: -Arbeidsmiljøloven og forskrifter -HMS-roller (VO, TV, arbeidsgiver, arbeidstaker, AMU, Arbeidstilsynet, BHT) -Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (Internkontroll) -Risikovurdering og ulike farer. (Fysisk, kjemisk og psykososialt)   OBS begrenset antall plasser.   Sted: Web Påmelding: mail til bjornar@ant.no Spørsmål: bjornar@ant.no | 97 72 71 31  

Les mer

Opplæring i bruk av diisocyanater

Trenger du eller dine ansatte opplæring i diisocyanater? Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023. Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover og forskrifter. Den andre delen gjennomføres som webinar etter…

Les mer

HMS kurs for ledere

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset. Kurset går over 2 dager. Bedriftens egen HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og…

Les mer

40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø

40 timers grunnkurset går over 5 dager, herav 2 dager arbeid i egen bedrift. Bedriftens egen HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og øke nærvær. Vi…

Les mer