Gratis norskkurs Steinkjer

Vi ser et stort behov for norskopplæring blant utenlandske arbeidstakere, dette er blant annet viktig for forståelsen av bedriftens HMS-rutiner. Vi ønsker i samarbeid med Prios Kompetanse å tilby gratis 50 timers norskkurs for utenlandske arbeidstakere i våre medlemsbedrifter. Kurset egner seg for ansatte som har lite norskkunnskap.   Kursstart januar 2020. Det legges opp…

Les mer

Gratis norskkurs Rørvik

Vi ser et stort behov for norskopplæring blant utenlandske arbeidstakere, dette er blant annet viktig for forståelsen av bedriftens HMS-rutiner. Vi ønsker i samarbeid med Prios Kompetanse å tilby gratis 50 timers norskkurs for utenlandske arbeidstakere i våre medlemsbedrifter. Kurset egner seg for ansatte som har lite norskkunnskap.   Kursstart januar 2020. Det legges opp…

Les mer

Gratis norskkurs Namsos

Vi ser et stort behov for norskopplæring blant utenlandske arbeidstakere, dette er blant annet viktig for forståelsen av bedriftens HMS-rutiner. Vi ønsker i samarbeid med Prios Kompetanse å tilby gratis 50 timers norskkurs for utenlandske arbeidstakere i våre medlemsbedrifter. Kurset egner seg for ansatte som har lite norskkunnskap.   Kursstart januar 2020. Det legges opp…

Les mer

Gratis norskkurs Levanger

Vi ser et stort behov for norskopplæring blant utenlandske arbeidstakere, dette er blant annet viktig for forståelsen av bedriftens HMS-rutiner. Vi ønsker i samarbeid med Prios Kompetanse å tilby gratis 50 timers norskkurs for utenlandske arbeidstakere i våre medlemsbedrifter. Kurset egner seg for ansatte som har lite norskkunnskap.   Kursstart januar 2020. Det legges opp…

Les mer

HMS kurs for ledere Rørvik

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset for verneombud. Kurset går over 2 dager. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere…

Les mer

40 timers grunnkurs arbeidsmiljø Rørvik

40 timers grunnkurset for verneombud går over 5 dager, herav 2 dager arbeid i egen bedrift. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og øke…

Les mer

40 timers grunnkurs arbeidsmiljø Levanger

40 timers grunnkurset for verneombud går over 5 dager, herav 2 dager arbeid i egen bedrift. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og øke…

Les mer

HMS kurs for ledere Levanger

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset for verneombud. Kurset går over 2 dager. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere…

Les mer

40 timers grunnkurs arbeidsmiljø Namsos

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset for verneombud. Kurset går over 2 dager. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere…

Les mer

HMS kurs for ledere Namsos

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset for verneombud. Kurset går over 2 dager. Bedriftens eget HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet! Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere…

Les mer