Møtevirksomhet

ANT tilbyr:

  • Deltakelse i AMU
  • Deltakelse i AKAN Utvalg
  • Deltakelse i dialogmøte
  • HMS-planlegging og bruk av BHT
  • Teambygging
  • Arbeidsmiljøprosesser
  • Planlegging byggeprosess
  • Med mer…

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester