Behandling

ANT skal kunne formidle rask og effektiv behandling når behovet melder seg. Man vil i løpet av få dager komme inn til undersøkelse og behandling til kvalitetssikret personell.

• Tilgang til fysioterapeut
• Tilgang til psykolog
• Tilgang til lege
• Bistand helseforsikring
• Bistand fritt sykehusvalg