Nærværskonseptet

Et komplett konsept for fraværsreduksjon og nærværsarbeid. Konseptet inneholder partssammensatt prosjektgruppe, samarbeid med arbeidslivssenteret, samtaler med ansatte, undervisning, gruppesamlinger, kartlegging av arbeidsmiljø med mer…

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester