Kriseberedskap

ANT kan bistå både på systemnivå med krise- og beredskapsplaner, og i enkelthendelser ved behov. Vi kan tilby et eget kriseteam med lege, psykiatrisk sykepleier, manuellterapeut, risk manager og psykolog. Vi kan skreddersy et opplegg for hver organisasjon som ønsker dette.

  • Debriefing
  • Defusing
  • Kriseberedskap
  • Beredskapsplaner
  • Ulykkesgranskning

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester