HMS-system

Det er lovpålagt å ha et HMS-system, i tillegg gir et godt HMS-system mange fordeler. Det er viktig at alle i virksomheten er godt kjent med HMS-systemet og at det brukes og revideres. Et godt HMS-system med systematisk HMS-arbeid kan også gi gevinster i form av en sikrere arbeidsplass, færre arbeidsulykker, motiverte ansatte, redusert sykefravær m.m.

ANT kan tilby:

  • Bistand utarbeidelse av HMS system
  • Bistand utarbeidelse av KHMS system
  • Bistand utarbeidelse av IK-Mat system
  • Bistand utarbeidelse av IK-alkohol system
  • Revisjon av HMS system
  • Bistand avviksystem
  • Bistand varslingsystem
  • Bistand rutiner og prosedyrer
  • Digital HMS (interaktivt HMS system)

BHT tjenester

Andre tjenester