Kurs / Fagtema

Alle våre kurs legger opp til toveis kommunikasjon i form av praktiske egenoppgaver og gruppeoppgaver. I alt av presentasjonsmateriale legges det vekt på fargerike bildeillustrasjoner og et forståelig språk. Våre kursholdere har en bred erfaring og mange praktiske eksempler under den teoretiske delen.

 • Bedriftsinternt HMS kurs for ledere.
 • Bedriftsinternt 40 timers grunnkurs arbeidsmiljø
 • Åpent HMS kurs for leder
 • Åpent 40 timers grunnkurs arbeidsmiljø
 • Forebygging vold / trusler
 • Stress og stressmestring
 • Rammer i arbeidsmiljøet
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Kultur og verdibygging
 • Helsefremmende lederskap
 • Endring og omstilling
 • Kjemisk helsefare
 • Støy og støyproblematikk
 • Opplæring i løft og forflytningsteknikk
 • Undervisning i ergonomi
 • Kosthold og livsstil
 • Sykefravær relatert til muskel- og skjelettlidelser
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Førstehjelpskurs
 • Undervisning omkring avhengighet
 • Bruk av verneutstyr
 • Skiftarbeid/nattarbeid
 • Tilpassede kurs og foredrag

E-Læring

I tillegg til standard kurspakker, har vi et utvalg kurs som e-læringskurs og temakurs/mikrokurs. Kursdeltagerne lærer blant annet med å gjøre faglige vurderinger og oppgaver av relevante situasjoner.

Dersom flere ansatte i samme foretak gjennomfører utvalgte e-læringskurs, kan besvarelsene fra arbeidsoppgavene fremkomme i rapport til ledelsen. Slik blir refleksjonene som er gjort av ansatte tilgjengelig for videre arbeid internt i foretaket.

Bestiller har til enhver tid status på hvem som har utført og hvem som har påbegynt kurs.

Noen av våre e-kurs:

 • Rettigheter og plikter ved sykefravær
 • Behandling av sykmelding
 • Risiko og risikoledelse
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Ergonomi
 • Støy og støyproblematikk
 • Kosthold og livsstil
 • Skreddersydde kurs

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester