Kurs

Alle våre kurs legger opp til toveis kommunikasjon i form av praktiske egenoppgaver og gruppeoppgaver. I alt av presentasjonsmateriale legges det vekt på fargerike bildeillustrasjoner og et forståelig språk. Våre kursholdere har en bred erfaring og mange praktiske eksempler under den teoretiske delen.

• Bedriftsinternt HMS kurs for ledere.
• Bedriftsinternt 40 timers grunnkurs arbeidsmiljø
• Åpent HMS kurs for leder
• Åpent 40 timers grunnkurs arbeidsmiljø
• Forebygging vold / trusler
• Stress og stressmestring
• Rammer i arbeidsmiljøet
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Kultur og verdibygging
• Helsefremmende lederskap
• Endring og omstilling
• Kjemisk helsefare
• Støy og støyproblematikk
• Opplæring i løft og forflytningsteknikk
• Undervisning i ergonomi
• Kosthold og livsstil
• Sykefravær relatert til muskel- og skjelettlidelser
• Oppfølging av sykmeldte
• Førstehjelpskurs
• Undervisning omkring avhengighet
• Tilpassede kurs og foredrag

E-Læring

I tillegg til standard kurspakker, har vi et utvalg kurs som e-læringskurs og temakurs/mikrokurs. Kursdeltagerne lærer blant annet med å gjøre faglige vurderinger og oppgaver av relevante situasjoner.

Dersom flere ansatte i samme foretak gjennomfører utvalgte e-læringskurs, kan besvarelsene fra arbeidsoppgavene fremkomme i rapport til ledelsen. Slik blir refleksjonene som er gjort av ansatte tilgjengelig for videre arbeid internt i foretaket.

Bestiller har til enhver tid status på hvem som har utført og hvem som har påbegynt kurs.

Noen av våre e-kurs:

  • Rettigheter og plikter ved sykefravær
  • Behandling av sykmelding
  • Risiko og risikoledelse
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomi
  • Støy og støyproblematikk
  • Kosthold og livsstil
  • Skreddersydde kurs