Risikovurdering

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal holde risikonivået så lavt som mulig.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

ANT kan bistå virksomheten med risikovurdering av alle faktorer i arbeidsmiljøet, i tillegg har vi utarbeidet maler som dere kan få tilgang til. Vi kan også foreslå endringer i deres risikovurderinger og bidra til mer brukervennlige løsninger.

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester