Historikk

2002

HC Group og Fysioterapi Senteret Levanger AS inngår samarbeidsavtale og skaffer seg franchise rettigheter til AktiMed bedriftshelsetjeneste i Nord – Trøndelag. Oppretter kontor i Levanger.

2003

Inngår samarbeidsavtale med Frank Viken i Namsos og jobber opp mot bedrifter i Namsos i tillegg til Levanger.

2004

ANT ble etablert som AS i 2004 av Rune Holmlimo og Morten Skjesol. I styret sitter eierne, samt tidligere landslagstrener i langrenn, Svein Tore Samdal. Våre verdier er ANT; Aktiv, Nytenkende, Tilgjengelig

2006

HC Group blir en del av ANT. HC Group har skreddersydd HMS-dokumentasjon for ca. 750 bedrifter, herav Oslo vann- og avløpsetat, Microsoft Norge, Fred Olsen og Redningsselskapet.

2007

ANT utvikler og leverer Digital HMS. Her kan man legge alle aktiviteter i det selvtenkende HMS-systemet som varsler via SMS og e-post.

2009

Etablerer eget kontor i Namsos.

2011

ANT overtar Fysiofutura BHT og oppretter kontor i Steinkjer.

2012

ANT overtar Verran og omegn BHT, og oppretter kontor i Verran.

2013

ANT overtar Namdal BHT, en sammenslåing av HMS senteret Overhalla, Bedriftshelsetjenesten i Indre Namdal, samt Ytre Namdal BHT. Åpner avdeling i Grong og Ottersøy.

2014

ANT inkluderer alle ansatte og jobber 1700 timer med kvalitetssikringssystemet.

2016

AktiMed Nord-Trøndelag AS endrer navn til ANT HMS & Bedriftshelse AS

2018

ANT inngår samarbeidsavtale med den landsdekkende bedriftshelsetjenesten Trygg1. Til sammen har vi 400 HMS-rådgivere på landsbasis.

2019

Høsten 2019 inngår ANT partnerskap med Veksttorget, Care Treningssenter, Prios Kompetanse og Software, og LERA. Sammen skal vi ta vare på 24-timersmennesket med kompletterende kompetanse.