Konsulentvirksomhet

ANT sin visjon «virksomhetens helseleverandør» forsterkes gjennom egen konsulentenhet. En virksomhets helse er avhengig av kompetente ansatte som utfører viktige oppgaver. ANT leverer gjennom egne ansatte og samarbeidspartnere kompetanse innen virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling. Dette er konsulenter som bistår med råd og kompetanse, deltar i, eller leder prosjekter eller leies ut. Gjennom denne satsningen er ANT en komplett leverandør av kompetanse som kan gjøre «virksomhetens helse» enda bedre.

ANT kan levere konsulenttjenester innen:

 • Strategiarbeid
 • Organisasjonsutvikling
 • Økonomiske styringsmodeller
 • Innkjøp
 • Logistikk
 • Regnskap og revisjon
 • Juridisk bistand
 • Kompetanseheving av ansatte
 • Din HR avdeling
 • Markeds- og salgsarbeide
 • Etablererstøtte
 • Lederstøtte
 • Klageundersøkelse
 • Faktaundersøkelse

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester