Ekspertbistand

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan ekspertbistand være aktuelt dersom foretakets sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning. Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste for arbeidsgiver, finansiert via NAV som en del av IA-avtalen. Eksperten er en nøytral part med relevant kompetanse kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. I noen tilfeller kan andre arbeidsoppgaver eller en ny arbeidskarriere være et alternativ.

ANT har gjennom sitt partnernettverk utarbeidet en unik løsning som skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å finne gode løsninger. På bakgrunn av kartleggingssamtale med arbeidsgiver og arbeidstaker settes det opp en plan med tilpasset ekspertteam.

Ekspertbistand skal resultere i en styrket og avklart arbeidsevne med aktuelle løsninger for at arbeidstakeren skal være i stand til å utføre arbeidet sitt. I noen tilfeller kan andre arbeidsoppgaver eller en ny arbeidskarriere være et alternativ. Vanligvis gjennomføres ekspertbistanden over to måneder, med systematisk tilpasset oppfølging. Bistanden resulterer i en rapport som beskriver årsaken til sykefraværet, og forslag til tiltak for tilbakeføring til arbeid.

ANT kan tilby arbeidsavklaring, Vip24 kartlegging, second opinion, arbeidsplassvurdering m.m.

Ta kontakt med oss i dag! Tlf. 40 00 90 30 | post@ant.no

BHT tjenester

Andre tjenester