ANT er godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til Arbeidstilsynets krav. I ANT betrakter vi kvalitet og kompetanse som en strategisk innsatsfaktor og et viktig konkurransefortrinn. Vi er på kontinuerlig søk etter forbedringer og gjennomfører tiltak som videreutvikler kvaliteten i det arbeidet vi utfører. Vår praksis skal i størst mulig grad være basert på «best praksis» og forskningsresultater.

ANT har høyt fokus på faglighet og kvalitet i alle ledd og dette sikres gjennom et tverrfaglig samarbeid innenfor hvert fagområde. ANT har også en tydelig strategi på hvordan utvikle tjenester relatert til samfunnsutviklingen og nye behov, både i det lovmessige og andre behov kundene avdekker.

Suksessfaktorer:

  • God balanse mellom helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver
  • God integrering av BHT opp mot det øvrige HMS- og IA-arbeid; nær kontakt mot HR og HMS-funksjon.
  • Synlighet og nærhet mot ledere og verneombud/tillitsvalgte
  • Faste kontaktpersoner for å sikre avtalt kvalitet i tjenesteplanlegging, leveranser, evalueringer, korrigeringer og relasjoner
  • Være en forutsigbar leverandør
  • Bruk av spisskompetanse i tillegg til breddekompetanse
  • Årlige kundetilfredshetsundersøkelser og jevnlig evaluering av leveranser