HMS kurs for ledere

HMS kurs for leder er samkjørt med oppstart av 40 timers grunnkurset. Kurset går over 2 dager.

Bedriftens egen HMS dokumentasjon vil være en rød tråd under hele kurset. Målet med kurset er at dere skal bli motivert og engasjert i HMS-arbeidet!

Vi vil komme med råd til å forenkle HMS systemet, redusere sykefravær og øke nærvær. Vi skal motivere til et aktivt HMS arbeid i bedriften.

Kurset gjennomføres i Namsos, men det vil være mulig å delta digitalt.

Vi tar forbehold om endringer i plan for gjennomføring av kurs på bakgrunn av antall påmeldte.

 

Sted: Kirkegata 14 / Web

Påmeldinghttps://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=1JLM4UE4LJ35

Spørsmål: kurs@ant.no | 92 30 31 14

 

 

 

Pris: 4900,-

Tidspunkt

29. oktober 08:00 - 16:00

30. oktober 08:00 - 16:00