Våre sykepleiere styrker sin kompetanse

Våre sykepleiere har i dag vært på kompetansehevende seminar ved St. Olavs hospital og arbeidsmedisinsk avdeling. Seminaret var spesialtilpasset for ansatte i bedriftshelsetjenester som jobber med arbeidsmedisin. Foreleserne hadde erfaring fra både bedriftshelsetjenester og arbeidsmedisinsk avdeling.

Seminaret var svært informativt og lærerikt, og kunnskapen tas med tilbake for videre utvikling av arbeidsmedisinsk fagfelt ved ANT HMS & Bedriftshelse AS.

På bildet: Nina, Silje & Helene.

20.09.22