Støy og hørselvern

To av våre ansatte var nylig på dagskurs om arbeidsmiljø. Kurset satte lys på ny kunnskap innen risikovurdering og helseovervåkning.

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Dette gjelder også i hvilken grad støy påvirker arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. I første omgang skal støy kartlegges og risikovurderes, deretter skal man sette inn de tiltak som er mulig for å redusere støy. Dersom støy ikke kan reduseres tilstrekkelig, skal personlig verneutstyr brukes, og helseovervåkning tilbys.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte.

Personlig verneutstyr skal brukes hvis det er risiko for at arbeidstakeren kan bli utsatt for farlige påvirkninger.

AML § 2-3. (2) a) Arbeidstaker skal bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader

Arbeidsgiver skal aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade, heller ikke om spesielle helseforhold ved arbeidstaker gjør det vanskelig å bruke verneutstyr.

Personlig verneutstyr tilpasses den enkelte for best mulig beskyttelse – det skal være komfortabelt og brukervennlig. I tillegg tilpasses verneutstyret etter bruksområde. Dersom det er snakk om hørselvern må man derfor se på hvilke typer støy man utsettes for.

Vibrasjoner og kjemikalier kan også ha påvirkning på hørsel. Arbeidsgiver bør i tillegg vurdere andre risikofaktorer ved støy, som bl.a. stress, hjerte/kar problematikk, konsentrasjonsproblemer og ulykker.

Vår samarbeidspartner Namsos Audiosenter tilpasser hørselvern etter ditt behov. De tilbyr bl.a. formstøpte ørepropper, tilpasset bruk og type støy.

ANT tilbyr bistand i kartlegging, risikovurdering, kurs, informasjon, helseovervåkning m.m.. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Eksempel formstøpte hørselvern