Skjerpede krav for virksomheter

Flere virksomheter må ha arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombud neste år. Lovendringen gjelder fra 01.01.24.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2022-2023/vedtak-202223-041/