Sikkerhet i fokus

Overhalla Betongbygg AS gjennomfører risikoanalyse over sikkerheten i alle avdelinger som en del av ansattes opplæring. Sammen med ansatte og bedriftens ledelse deltar vi som rådgivere i prosessen.  Det er gjennomført opplæring av alle ansatte i kjemisk helsefare, samt risikoanalyser i alt 9 avdelinger i perioden 19.02.2019 t.o.m. 10.04.2019.

Alle virksomheter er pålagt å kartlegge farer og vurdere risikoen i sin bedrift med mål om et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver er ansvarlig for gjennomføringen. Ansatte har ofte god innsikt i hva som oppleves risikofylt i arbeidshverdagen, og er derfor svært verdifulle å inkludere i en slik prosess. Som BHT skal vi bistå arbeidsgiver med vurdering av risikoforhold i arbeidsmiljøet.

Fra venstre: Frank Viken ANT HMS og Bedriftshelse, fabrikksjef Edvart Østby og HMS sjef Svein Are Olsen.