Rune inntar gullalderen!

I dag fyller vår gode, dyktige og ekstravagANTe leder 50 år. Vi benytter anledningen til å anerkjenne din kunnskap, gode tilstedeværelse og driv i jobben. Du er veldig viktig for ANT og våre medlemmer, men også som inspirator for oss ansatte. Vi håper dagen blir flott, og husk at 50 år er en prestasjon.

Hjerteligst,

alle din ansatte.