Nytt og spennende partnerskap!

På fredag presenterte vi et nytt og spennende partnerskap med Care Treningssenter AS. Formålet er et mer komplett tilbud innen helse, forebygging og arbeidsmiljø. Sammen skal vi ivareta 24-timers mennesket.

Flere partnere
Vi er også i partnerskap med virksomhetene Veksttorget, Lera og  Prios.

  • Vekstorget er spesialister på rehabilitering hvis man en periode har vært utenfor arbeidslivet.
  • Lera har tjenester innen bedriftsutvikling. Velfungerende bedrifter er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø.
  • Prios er leverandør av digitale tjenester som både letter oppfølging og gjennomføringen av arbeidsmiljøtiltak.

Gjennom å utvide partnerskap blir vi en bedre og mer komplett leverandør av bedriftshelsetjenester og bedriftsutviklingstjenester. Både når det gjelder å fremme helse, forebygge helseproblemer og reparere helseplager både for individer, grupper eller hele virksomheten. Forutsetningen er økt tilfang av kompetanse gjennom et utvidet nettverk.

Foto: Fotograf Hattrem