Kommunedirektør kidnappet – elegANT redningsaksjon iverksatt

ANT HMS & Bedriftshelse AS er i det andre året med et nærværsprosjekt i Høylandet kommune. Nylig var en av aktivitetene teambuilding i Høylandet barnehage. Vel inspirert av «Kompani Lauritsen» ble «Kompani Høylandet» iverksatt.

Halvparten av de ansatte ved barnehagen kidnappet kommunedirektøren og tok henne med til skogs. Her ble hun bundet fast til et tre, i påvente av å bli reddet. De øvrige ansatte hadde til oppgave å redde henne. Styrer i barnehagen, kommunalsjef oppvekst og bedriftshelsetjenesten var i barnehagen som koordinatorer og observatører. Årets redningsaksjon var igangsatt.

Redningsoppdraget var prikken over i-en i en ellers innholdsrik ettermiddag og kveld med postarbeid bestående av blant annet samarbeidskunst, militær kodeknekking, bro-bygging og fotoutfordring.

Det er ekstra stas å få et oppdrag av en slik art. ANT har fått gode tilbakemeldinger i etterkant fra ledelsen og ansatte.

PS øvelsene og aksjonen gikk naturlig nok trygt for seg 🙂