Godt sykefraværsarbeid

Trønderbilene AS var den første bedriften ANT tegnet bedriftshelseavtale med for over 20 år siden.

Nå har vi i over to år bistått aktivt i et nærværsprosjekt med fokus på systematisk oppfølging av ansatte, partsgruppearbeid, lederstøtte og undervisning. Les mer om prosjektet på Idebanken.

https://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/slik-oppdaget-de-verdien-av-godt-sykefravaersarbeid