Tone Dorthe Sletten

Psykiater

Tone Dorthe Sletten er godkjent spesialist i psykiatri fra oktober 2003, og jobber på Klinikk Kognito i Trondheim sentrum. Hun har hatt en rekke tillitsverv i Den norske lægeforening. Hun satt i styret i Yngre Legers forening fra høsten 2001 – våren 2004. Hun har vært medlem av spesialitetsrådet siden oktober 2002 og av rettshjelpsutvalget siden 1.1. 2003. Sletten er delegat i landsstyret og ble valgt inn som første varamedlem i sentralstyret i 2003. Hun har også vært hovedtillitsvalgt ved Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, poliklinisk avdeling Brøset. Jobber med medisinutprøving hos personer med ADHD, oppfølging av pasienter med angst, depresjon eller bipolar lidelse. Jobber også mye med relasjonsproblemer, personlighetsproblematikk mm.