Silje Moe Ramstad

Avdelingsleder / sykepleier

Silje er utdannet sykepleier ved HIST, og har erfaring innen både primær- og spesialisthelsetjenesten. Hun har også kompetanse og erfaring innen arbeidsavklaring, og er VIP24 sertifisert. I tillegg jobber hun innen fagfeltet miljørettet helsevern med revisjon, og er avdelingsleder for Namdal.