Silje Moe Ramstad

HMS rådgiver / sykepleier

Silje er utdannet sykepleier ved HIST, og har erfaring innen både primær- og spesialisthelsetjenesten. Hun har også kompetanse og erfaring innen arbeidsavklaring, og er VIP24 sertifisert. I tillegg jobber hun innen fagfeltet miljørettet helsevern med revisjon, og er stedsansvarlig i ANT avd. Rørvik.