Rolf Gråwe

Psykologspesialist og professor

Rolf Gråwe er klinisk psykolog og PhD med hovedforskningsområder alvorlige psykiske lidelser og rusforstyrrelser. Han har jobber i 50% stilling på Klinikk Kognito i Trondheim sentrum. Han har utgitt rundt 200 publikasjoner, halvparten av disse vitenskapelige publikasjoner i tidsskrifter. Han har kjørt studier som vurderer effekten av forskjellige psykososiale intervensjoner for psykiske lidelser og rusforstyrrelser. Han har utgitt 18 bøker. Rolf Gråwe har hjulpet Helsedirektoratet med å lage nasjonale retningslinjer for forskjellige psykiske lidelser og rusforstyrrelser.