Rikke Marie G. Kvaale

Psykolog

Rikke Marie G. Kvaale er utdannet klinisk psykolog og har i tillegg en mastergrad i kultur- og samfunnspsykologi fra UiO (2015). Skrev avhandling om ofre for krigsforbrytelser ved ICC i Haag, samt hovedoppgave om den økende andelen av NEETs, unge uføre (Not Employed, Not Educated, Not Trained) i Norden. Rikke har jobbet med et bredt spekter innenfor systemarbeid og mental helse; i privat (Kry, Braive m.m.) og offentlig sektor, BUP, VOP og Allmennpsykiatrisk enhet, samt fra Raskere Tilbake, Frisk Spesialist og med rehabilitering for langvarige smertetilstander. De siste årene har hun tatt spesialiseringen i Organisasjonspsykologi til IAP (Institutt for Aktiv Psykoterapi) og er nå leder for mental helse i AMS AS, eClinic, hvor hun også har klienter som ønsker motiverende samtaler, lederstøtte og andre organisasjonspsykologiske tema.