Nina Myrvik

HMS rådgiver / Sykepleier

Nina ble utdannet sykepleier ved HINT i 1995 og har siden da tatt videreutdanning innen operasjon, kardiologi og veiledningspedagogikk. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, det meste av tiden i akuttmottaket. Nina har kompetanse med kurs og undervisning innen førstehjelp og HLR, samt drevet med simulering, veiledning og opplæring av ansatte ved sykehuset.