Maiken Yvonne Godtland

Jobbspesialist og veileder

Maiken har jobbet innen arbeidsinkluderingsfeltet siden 2018 med gode resultater og tilbakemeldinger. Hun har gjennom yrkeslivet fått mye erfaring med å jobbe med mennesker, både som lærlingeansvarlig og som daglig leder. Hun har også hatt HMS-ansvar i tidligere jobb. Maiken liker å møte og hjelpe mennesker uavhengig av bakgrunn, tilhørighet eller kultur, og skaper lett tillitsforhold både på privat og i arbeidssammenheng. Hun er god til å veilede, motivere og engasjere andre.