Lisa Ulsund

Jobbspesialist og sykepleier

Lisa er utdannet sykepleier og har lang yrkeserfaring i å jobbe med mennesker, hvor kommunikasjon, veiledning og relasjonsbygging er viktige områder. Lisa er dyktig på veiledning og motivasjon, og sørger for å rette fokus på muligheter og ikke begrensinger. Hun bidrar til å sette i gang prosesser for at de hun veileder skal oppnå målene sine. Hun er pliktoppfyllende, strukturert og resultatorientert.