Linn Kristin Reitan

Jobbspesialist og pedagog

Linn Kristin er utdannet pedagog med veiledning- og terapibakgrunn, samt innen metodisk arbeidsinkludering. Hun er en nasjonal ressurs innen fagområdet Supported Employment, og bidrar som faglærer bl.a ved Oslo Met universitetet. Linn er god til å se hver enkelt deltaker, og ta tak i de forhold som fremmer motivasjon hos den enkelte. Hennes allsidige bakgrunn har gitt henne god innsikt i hva god tilrettelegging av arbeid krever og hva som er suksesskriteriene for den enkelte.