Leni Hallvig Myrvoll

HMS-rådgiver / fysioterapeut

Leni ble utdannet fysioterapeut fra Universitetet i Tromsø i 2021. Har jobbet i primær- og spesialisthelsetjenesten.