Leif Trana

Psykolog

Leif Trana er utdannet psykolog fra NTNU. Han har praksiserfaring fra St. Olav Hospital i Trondheim ved spesialpoliklinikker for angst, søvn og traume. Har også poliklinisk erfaring fra Tiller DPS, Psykiatrisk klinikk Namsos og VPP Alta. Trana jobber som kommunepsykolog i Nærøysund, i tillegg til å tilby terapi/samtale utenom vanlig arbeidstid. Tilbyr blant annet bistand med: depresjon, nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, lav selvfølelse med mer. Leif tilbyr kurs innen for de fleste emner i psykologi, blant annet forebygging av psykisk uhelse, forebygge sykmelding, organisasjon- og arbeidspsykologi.