Kristin Svendsen

Yrkeshygieniker / professor emerita

Vi har samarbeidsavtale med «Svendsen & Hilt» om rådgivning innen yrkeshygiene og arbeidsmedisin. Kristin er tilknyttet via denne avtalen. Hun er opprinnelig sivilingeniør i kjemi fra NTH og har etter videreutdanning arbeidet som yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet, ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital og i bedriftshelsetjenester. Dr. ing. og sertifisert yrkeshygieniker. De siste femten årene har hun undervist i yrkeshygiene ved NTNU, der hun fortsatt har tilknytning som professor emerita.