Kristin Skillingsstad

Senior HMS rådgiver / sykepleier

Kristin Skillingsstad er utdannet sykepleier med master i profesjonskunnskap. Hun har også utdanning innen administrasjon og ledelse, personvern, MI og praktisk pedagogisk utdanning. Hun har vært daglig leder i bedriftshelsetjeneste, lektor i sykepleierutdanning, samt leder i flere kommunale og statlige organisasjoner.