Kent Engblom

Senior HMS rådgiver / fysioterapeut

Kent Engblom er utdannet fysioterapeut og harmange års erfaring som bedriftsfysioterapeut. Han har godkjenning fra NAV om å gjennomføre arbeidsplassvurderinger. Er spesialist i Helse og miljøarbeid – ergonomi og arbeidshelse. Har MNFF Mastergrad i fysioterapi fra Umeå Universitet.