Irene Grønning

Senior HMS rådgiver / psykiatrisk sykepleier

Irene Grønning har over 20 års erfaring som terapeut innen psykisk helsevern. Siste 15 år også jobbet med utfordringer i arbeidslivet som stressmestring, konflikthåndtering, lederstøtte, psykososialt arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging. Videreutdanning innen ledelse og organisasjonsutvikling fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Arbeidsmiljøskolen fra 2012. Jobbet som veileder på Høgskolen i Sør-Trøndelag i 10 år.