Helene Baustad

HMS-rådgiver / sykepleier

Helene er utdannet sykepleier og har jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 2012. Hun har erfaring og kompetanse innen arbeidsmiljøkartlegginger, konflikthåndtering, generell arbeidshelse og er i tillegg instruktør innen førstehjelp. Har før den tid jobbet både i primær- og spesialisthelsetjenesten etter hun ble ferdig utdannet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2006.