Espen Flyum

HMS rådgiver / audiograf

Espen er audiograf av yrke og har arbeidet på private hørselklinikker i en årrekke i Oslo. Har de siste 10 år vært ansatt som faglig leder og verneombud ved Namsos Audiosenter AS. Spesialfeltet i dag, med arbeidsområdet i hele Trøndelag, er informasjon om støy og støyeksponering samt hørselmålinger, støyskjerming, støymåling og tiltak.