Christopher Laugsand-de Lange

Psykolog

Christopher Laugsand-de Lange ble ferdigutdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2014. Han jobber primært med kognitiv terapi og metakognitiv terapi. De siste to årene har han drevet egen psykologpraksis i Oslo, der han blant annet jobbet mye med diverse angstproblemer og depresjon, utmattelse/M.E., tvangslidelse og kroniske smertelidelser. Før dette jobbet han på institusjon med kreftoverlevende og mennesker med nevrologiske lidelser. I tillegg har han erfaring fra psykiatrisk poliklinikk ved sykehuset i Levanger og akuttpsykiatri fra Lovisenberg Sykehus i Oslo. Christopher er løsningsorientert og opptatt av å få til gode resultater.