Bjørn Hilt

Lege / arbeidsmedisiner

Vi har samarbeidsavtale med «Svendsen & Hilt» om rådgivning innen yrkeshygiene og arbeidsmedisin. Bjørn er tilknyttet via denne avtalen. Han er lege og har arbeidet med arbeidsmedisin siden 1978. Dr. med. i 1987 og spesialist i arbeidsmedisin fra 1989. Han var i nær 30 år avdelingsleder og overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital og har like lenge vært faglærer og senere professor II i arbeidsmedisin ved NTNU, der han fortsatt har tilknytning som professor emeritus. Godkjent veileder for Legeforeningens veiledningsprogram i arbeidsmedisin.