Covid-19 testing (revidert utgave)

Testing for Covid-19 for arbeidstakere fra utlandet.

For oppdatert regelverk om karantene og testing av arbeidstakere fra utlandet vises det til Helsedirektoratets nettsider, eller ta kontakt med oss.

Denne testingen er ikke definert som helsehjelp, og det er arbeids-/oppdragsgiver som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

I vårt distrikt kan ANT HMS & bedriftshelse kontaktes på telefon: +47 92 01 71 39 eller per e-post: corona@ant.no – for å avtale testing. Pris per test er på 1200 NOK og belastes i sin helhet arbeidsgiver.
Om ønskelig kan sertifikat/pass utstedes mot et tillegg i pris.

Testingen foregår ved Rinnleiret teststasjon.

Følgende krav stilles for testing i regi av ANT HMS og Bedriftshelse AS:

  1. Arbeids-/oppdragsgiver er ansvarlig for å drive sin virksomhet på en smittevernsfaglig forsvarlig måte, ifølge anbefalinger fra Helsedirektoratet og bransjestandarder. Dersom det er nødvendig for å sikre god informasjon må arbeidsgiver bruke tolk. Kostnader knyttet til tolketjenester bæres av arbeids-/oppdragsgiver.
  2. Arbeids-/oppdragsgiver skal bistå kommunen ved smittesporing dersom prøvesvaret er positivt. Kostnader arbeids-/oppdragsgiver har i forbindelse med smittesporing dekkes av bedriften.
  3. For å sikre informasjonsflyt rundt svar på prøver, og legge til rette for god og effektiv smittesporing, stilles det som krav at personen det tas prøve av samtykker til at prøvesvar kan gis til nærmeste leder.
  4. Det stilles krav om at alle felt i kontaktinformasjon, samtykke og egenerklæring på vedlagte skjema side 2 er utfylt.
  5. Betaling for testing og analyse av test gjøres i forbindelse med testing. Normalt sendes faktura til arbeidsgiver ved månedsskiftet.
  6. Bestilling av test sendes til corona@ant.no med arbeidstakers navn og fødselsdato samt arbeids-/oppdragsgivers kontaktinfo.
    Arbeidsgiver bekrefter ved bestilling at alle opplysningene i på siste side i kontaktskjema (vedlagt) er tilgjengelig og akseptert og at samtykke er innhentet.

Bildet ovenfor er tatt av enriquelopezgarre fra Pixabay