Covid-19 testing

ANT gjennomfører covid-19 testing av utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge fra land i Schengenområdet eller EU/EØS. (gjelder ikke norske arbeidstakere).

Vi har etablert oss sammen med Innherred Interkommunale legevakt på Rinnleiret, og har et eget område ved siden av deres testpunkt.

Det er kun arbeidsgivere som kan foreta bestilling. Arbeidsgiver er ansvarlig for testing og tiltak iht FHI sine smittevernregler. Vi tar ikke imot bestilling fra arbeidstakerne selv.

Testresultat gis vanligvis neste virkedag, og arbeidstakere med negativ prøve kan begynne å jobbe. Ved positiv test skal personen i isolering og arbeids eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. (fra 22. juni 2020)

Spørsmål og bestilling rettes til Bjørn Bratt på telefon 92401424 eller epost [email protected]

Bildet ovenfor er tatt av enriquelopezgarre fra Pixabay