Bruk av BHT

I tvil om hva du skal bruke bedriftshelsetjenesten til?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

BHT skal bistå arbeidsgiver

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.

Dette innebærer å bistå med:

  • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
  • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
  • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
  • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
  • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Vi bistår innen systematisk HMS-arbeid, arbeidsmedisin/arbeidshelse, ergonomiske forhold, yrkeshygiene, organisatoriske og psykososiale forhold.

Lurer du på noe? Kontakt oss i dag! M: [email protected] | T: 40 00 90 30