BRAK | UNIKT OG INNOVATIVT

Et fullstendig utdanningskonsept med bruk av VR-briller.

BRAK er et helhetlig og fullstendig dekkende konsept for individuell trygghet på arbeidsplassen. BRAK ivaretar alle pålagte tiltak i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A. BRAK VR-trening ivaretar kunnskap og kompetanse over tid, er enkel å bruke for alle, alltid tilgjengelig, og krever kun 3-5 minutter per økt. Ingen reising, arbeidstiden forstyrres minimalt og driften i din avdeling kan fortsette uberørt. Prosjektet er utarbeidet av vår samarbeidspartner Trygg-Grunn.

Konseptet består av 3 deler:

  1. Arbeidstakerkurs
    Gjennom intervjuer og grunnlagsmøte, utarbeider vi en risikovurdering og et teorikurs som tilpasses individet og arbeidsplassen. Innholdet i kurset bygger på 6 temaer som henger naturlig sammen. Sammen med kursdeltakerne går vi gjennom disse der diskusjon, gruppeoppgaver, praktisk øving og teoretisk undervisning er metodikken.
  2. VR-trening
    BRAK-VR er en ny og innovativ måte å vedlikeholde kunnskap og kompetanse på over tid. Gjennom tilpassede scenarioer kan arbeidstaker øve når som helst hvor som helst. VR-Settene er frittstående og begrenses ikke med kabler eller behov for ekstern støtte for å gjennomføre trening.
  3. Øvelser og planverk
    Når individuell kompetanse er på plass i bedriften og opprettholdes over tid ved hjelp av BRAK VR må erfaringer og ideer settes i system. Hendelser og scenarier som kom fram og ble brukt under Arbeidstakerkurset og i VR-trening bør legge grunnlaget for handlingsplaner.

Handlingsplaner legger grunnlaget for avdelingens eller bedriftens helhetlige planverk. Vi hjelper bedriften med planlegging, gjennomføring og etterarbeid i alle øvings- og treningssammenhenger. Når individet og avdelingen har opparbeidet seg forståelse for eget planverk er det naturlig å invitere nødetater inn i en realistisk og helhetlig øvelse.