ANT utvider

Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA slår seg sammen med ANT HMS & Bedriftshelse AS

Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste SA er nå blitt en del av ANT HMS & Bedriftshelse AS. Dette vil gi synergier for våre 15.000 medlemmer i Midt-Norge.

ANT har de siste årene fokusert på å videreutvikle digitale løsninger, samt å utvide sin tverrfaglige kompetanse. Med SHBHT sin kompetanse inn i organisasjonen, blir dette et meget godt tverrfaglig kompetanseteam, til fordel for våre medlemmer.

Både ANT og SHBHT er samarbeidspartnere med Falck Helse, som er Skandinavias største private helseaktør. Dette samarbeidet vil også videreføres i den nye organisasjonen.

ANT vil ha et lederteam bestående av Rune Holmlimo som daglig leder, Bjørnar Reitan Olsen som avdelingsleder på Sør-Helgeland, Are Strandskog som avdelingsleder i Namdal, samt Magnus Husby Rostad som avdelingsleder på Innherred.

ANT har hatt fokus på risikostyring hos sine medlemmer, og dette fokuset vil videreføres. Vi har nylig gjennomført ei ukes samling for alle ansatte i den nye organisasjonen. Hovedtemaer har vært kompetansedeling i risikostyring, risikoledelse og systematisk HMS arbeid.

Fra 01.01.2023 ble det gjort forskriftsendringer som påvirker hvordan BHT skal arbeide fremover. Disse endringene er helt i tråd med ANT sin satsning.

Vi skal være en foretrukken bedriftshelseleverandør for både små, mellomstore og store foretak i Midt-Norge.

Vi ser frem til å jobbe sammen for å oppfylle våre mål for 2023 og fremtiden!