Opplæring i bruk av diisocyanater

Trenger du eller dine ansatte opplæring i diisocyanater? Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023. Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover og forskrifter. Den andre delen gjennomføres som webinar etter…

Les mer